Laatste update April 2024...Zwarthalszwaan toegevoegd

waarnemingen Vogels

 

Aalscholver

Amerikaanse torenvalk

Appelvink *

Blauwe reiger *

Boerenzwaluw

Bontbekplevier

Bonte strandloper

Bonte vliegenvanger

Boomklever *

Boomkruiper *

Boompieper *

Bosuil *

Brandgans

Buizerd *

Casarca

Cetti's zanger

Dodaars *

Drieteenstrandloper

Ekster *

Europese kanarie

Europese kanarie

Fazant *

Fitis *

Fuut

Gaai *

Geelgors

Gierzwaluw

Glanskop

Goudhaan *

Goudvink *

Grasmus

Grauwe gans

Grauwe vliegenvanger

Groene specht *

Groenling

Grote bonte specht *

Grote canadese gans

Grote gele kwikstaart

Grote zilverreiger

Halsbandparkiet

Heggenmus *

Holenduif

Hop

Houtduif *

Houtsnip *

Huismus

Huiszwaluw

Ijsvogel

Indische gans

Kauw *

Kerkuil

Kievit

Klapekster

Kleine bonte specht

Kleine karekiet

Kleine mantelmeeuw

Kleine zilverreiger

Kleine zwartkop

Kluut

Kneu *

Knobbelzwaan

Kokmeeuw

Koolmees *

Koperwiek *

Kraanvogel

Kramsvogel *

Krooneend

Kuifeend

Kuifmees *

Lepelaar

Mandarijneend

Matkop *

Meerkoet

Merel *

Middelste bonte specht 

Monniksparkiet

Nachtegaal

Nijlgans

Oeverloper

Ooievaar

Parelhoen

Parkeend

Parkgans

Patrijs

Pauw

Pimpelmees *

Postduif

Purperreiger

Putter - Distelvink

Regenwulp

Rietgors *

Ringtaling

Rode patrijs

Ronquières kalkoen

Roodborst *

Roodborsttapuit

Roodhalsgans

Roodstuitzwaluw

Scholekster

Sijs *

Sperwer

Spreeuw *

Staartmees *

Steenloper

Steltkluut

Tafeleend

Thekla's leeuwerik

Tjiftjaf *

Torenvalk *

Turkse tortel *

Ukkelse baardkriel

Vink *

Visarend

Vlaanderse smierel

Vuurgoudhaan *

Waterhoen

Wilde eend *

Winterkoning *

Witte kwikstaart *

Wulp

Zanglijster *

Zilvermeeuw

Zwarte kraai *

Zwarte roodstaart *

Zwarte specht *

Zwartkop *

Foto's Dierenparken

 

Kleine Cbavink

Abdims ooievaar

Arendbuizerd

Australische kuifduif

Australische pelikaan

Blauwgele ara

Blauwkopara

Dwergara

Buffons toerako

Chileense flamingo

Chileense kievit

Emoe

Grijsvleugel trompetvogel

Grijze kroonkraanvogel

Grote geelkuifkaketoe

Grote textorwever

Hamerkop

Heilige ibis

Jufferkraanvogel

Kaapse ibis

Kapgier

Koereiger

Kuifseriema

Napoleonwever

Noordelijke karmijnrode bijeneter

Noordelijke kuifcaracara

Oehoe

Oranjewever

Pennantrosella

Puna ibis

Regenbooglori

Rode ibis

Roze lepelaar

Scheepmakers kroonduif

Tureluur

Vale gier

Woestijnbuizerd

Zuidelijke hoornraaf

Zwarthalszwaan