Laatste update Juli 2024.... Fauna / Insecten/ cicaden - Wespen toegevoegd ...

 

De Gerheserheide was een sterk verboste heide, maar ze werd terug opengekapt om het oorspronkelijke gebied te herstellen.

Zo krijgt de heide optimaal de kans om zich terug te ontwikkelen.

 Dit om de nachtzwaluw de kans te geven zich hier weer te vestigen.

Wanneer je door het 200 ha grote gebied van Gerheserheide wandelt, blijft vooral het beeld bij van zandgronden en met dennenbossen begroeide duinen, doorsneden door zandwegen.

Maar zo is het niet altijd geweest. De landduinen of (stuifduinen) ontstonden  zo’n 10.000 jaar geleden door het verplaatsen en verzamelen van los zand door de wind.

De dennenbossen daarentegen zijn van heel wat recenter datum.

Tot in de 19e eeuw was Gerheserheide een uitgestrekt heideterrein, met hier en daar vennen en boomopslag. De schaarse bewoners leefden toen ook van de heide: de heide was het weideveld voor schapen en koeien, turf diende als brandstof, riet en hout werden gebruikt als bouwmateriaal.

Vanaf midden de 19e eeuw nam de oppervlakte aan heide zienderogen af.

Middenin de Groote Heide, waarvan Gerheserheide deel uitmaakte, werd het militair kamp van Beverlo gebouwd.

Andere delen werden in landgebruik genomen of werden beplant met naaldhout dat gebruikt werd als stuthout in de steenkoolmijnen. Veel vennen werden gedempt en de dieper gelegen, moerassige gedeelten van de heide werden via grachten ontwaterd.

Dat netwerk van greppels is nog grotendeels intact in het landschap terug te vinden.

Dit gebied heeft alle troeven in huis om niet alleen de wandelaar maar ook de fietser en de ruiter urenlang zoet te houden.

Gerheserheide wordt beheert door ANB en natuurpunt waarvan deze laatste een 11 à 15 ha in eigendom of beheer heeft.

 

De wandelroute "Nachtzwaluwpad" van 7 km is een ideale manier om het gebied te verkennen.

Start aan De Merel Zwarte Spechtstraat 57 Leopoldsburg

 

Het beheer van de openbare bossen van Leopoldsburg zijn in handen van het Agentschap voor natuur en Bos .

Kleine ingrepen in het landschap en een aangepast bosbeheer kunnen er voor zorgen dat de planten en dieren op Gerheserheide een duwtje in de rug krijgen.

Ook komt er zo meer variatie in het landschap.

Gerheserheide op grondgebied Leopoldsburg wordt beheerd door Natuurpunt Leopoldsburg-heppen

Conservator van dit gebied is Guy Vanzeir : Gvanzeir@yahoo.com

Op veel plaatsen bestaan de bossen uit grove en corsicaanse den waarvan de natuurwaarde niet echt groot is.

Een boswachter beheerd tegenwoordig een groot gebied en kan uiteraard niet overal gelijktijdig aanwezig zijn.

Voor ons wandelaars is dit de persoon waar wij terecht kunnen voor allerhande meldingen, vragen.

Dit kan gaan van het melden van omgevallen bomen, overlast zoals sluikstorten, motorcross , vuurtje stoken als dieren in nood.

 

Boswachter Gerheserheide en bossen 

Rudi van Uytsel

Agentschap voor Natuur en Bos

Regio lage Kempen

E-mail : anb@vlaanderen.be 

 

Vaak zie je op wandel en fietsroutes paaltjes met lambert coördinaten.

Indien men in nood verkeert kan men steeds het nummer 112 bellen en de coördinaten doorgeven dat op het paaltje staan.

Zodoende ben je makkelijk traceerbaar voor de hulpdiensten.

 

Naast deze paaltjes worden er tegenwoordig ook reddingspunten geplaatst en op dit moment is Gerheserheide ook uitgerust met zulk een reddingspunt op grondgebied Leopoldsburg.

 

Naast een ongeval kan je als bezoeker en natuurliefhebber  via deze weg ook een beginnende bosbrand melden aan de interventiediensten.

 

 

Kom je een reddingspunt tegen dat beschadigd is of waarvan de cijfercode onduidelijk is geworden?

 

Neem als je kan een foto en stuur deze naar reddingspunt@limburg.be.

Bron: ANB

 

Alle Fauna en flora met een * achter de naam zijn waarnemingen van mezelf in dit gebied.

Deze zijn terug te vinden in de Fotogallerij incl info