Purperreiger ( Ardea purpurea )

 

De purperreiger heeft een kenmerkende bruinoranje nek met zwarte strepen.

De sierveren hebben witte punten.

 

Purperreigers broeden in moerassen met veel riet en struikgewas.

De nesten worden in kolonies gemaakt, op een veilige plaats in uitgestrekt rietland waar oud riet en wilgenstruiken worden benut.

Het voedsel wordt gezocht in ondiep water met een rijke oeverbegroeiing.

Europese broedvogels trekken weg naar Afrika om te overwinteren.

 

Op het menu staan vissen, kikkers, waterinsecten, kreeftjes, muizen , mollen, hagedissen.

Verder eten ze zowat al dierlijks wat in hun bek past.

 

De Purperreiger is in Vlaanderen een zeldzame zomergast van april tot oktober.

Tot halfweg de jaren '90 waren er niet-jaarlijkse broedgevallen in de provincies Antwerpen en Limburg.

De aanwezigheid van deze onregelmatige broedvogel in Vlaanderen is een afspiegeling van de sterkte van de Nederlandse broedpopulatie.