Roodstuitzwaluw ( Cecropis daurica )

 

De Roodstuitzwaluw komt voor in Zuid Europa, Noord Afrika en een groot deel van Azië.

De roodstuitzwaluw is vrij zeldzaam bij ons, maar wordt hier toch ieder jaar wel gezien.

Vooral op trektelposten langs de kust maak je tussen half april en eind mei kans een 'roodstuit' te zien langsvliegen.

Hij lijkt op de boerenzwaluw en heeft net als die soort lange, spitse staartpennen.

Maar wat direct opvalt bij de roodstuitzwaluw is de mooie roestrode stuit, die richting de staart lichter kleurt.

Van een afstandje lijkt die stuit in bepaald licht bijna wit, waardoor je bij de determinatie rekening moet houden met huiszwaluwen.

Die hebben namelijk ook een witte stuit (maar géén lange staartpennen).

De onderstaart van de roodstuitzwaluw is geheel zwart (grotendeels wit bij boerenzwaluw) en opvallend recht afgesneden.

Andere verschillen met de boerenzwaluw zijn de rossige zijkop en smalle bruinrode halsband, lichte keel en borst.

Al met al heeft de roodstuitzwaluw een lichter voorkomen dan de boerenzwaluw.

 

 

De nesten worden in 1-2 weken gebouwd onder een horizontaal oppervlak, op allerlei plekken: kliffen, ingangen van grotten, maar ook in ruïnes en zelfs bushokjes.

Legselgrootte in Europa doorgaans 4-5.

Na 14-15 dagen komen de eieren uit, waarna de jongen binnen 26-27 vliegvlug zijn.

Ze worden dan nog anderhalve week gevoed door de ouders en blijven 2-3 weken na uitvliegen overnachten in het nest.

 

Het voedsel bestaat grotendeels uit vliegen, muggen, wantsen en vliegende mieren.

Prooien worden meestal in vlucht gevangen.

Vaak laag over vegetatie scherend, maar ook hoger in de lucht.

Zoekt menselijke bewoning op en andere plaatsen die insecten aantrekken, zoals markten en scheepswerven.

Landt geregeld op begroeiing of op de grond om insecten te vangen.

 

Broedvogels uit Zuid-Europa en westelijk Azië overwinteren in tropisch Afrika.

Trekken in september weg uit de broedgebieden en keren terug van maart tot in mei.

In België en Nederland worden de meeste roodstuitzwaluwen gezien van half april tot eind mei.

Dit zijn 'doorschieters', oftewel vogels die bij hun terugkeer uit Afrika te ver naar het noorden zijn doorgevlogen.

Verder is er in oktober een trekpiekje van roodstuitzwaluwen.