Grutto ( Limosa limosa )

 

De grutto is een weidevogel bij uitstek.

Deze vogel keert als één van de eerste soorten die in Afrika overwinteren terug naar de broedgebieden in de Lage Landen.

Eind februari - begin maart landen doortrekkende grutto’s bij ons op drassige hooilanden en in ondergelopen valleigebieden.

Tijdens deze korte voedselstops laten ze zich vaak opvallen door hun typische roep.

In de broedgebieden voeren grutto’s acrobatische, kantelwiekende en luidruchtige baltsvluchten uit, waarbij ze met gespreide staart hoog in de lucht achter elkaar aan vliegen.

Wanneer er gevaar dreigt, wordt er vaak gealarmeerd vanaf een weidpaaltje.

 

 

De Grutto is een grote, slanke steltloper met lange poten en een rechte snavel.

In vlucht brede, witte vleugelstreep, witte staartbasis (vierkant) met zwarte eindband waarbij de poten uitsteken.

 Buik met donkere banden.

Mannetje ruit in prachtkleed naar een meer steenrode kleur dan vrouwtje.

In de winter bruingrijze borst en bovendelen.

 

Al vanaf eind maart kunnen de eerste grutto’s een legsel hebben.

De eileg loopt door tot eind mei, met de piek in de tweede helft van april.

Eén broedsel per jaar met meestal 3-4 eieren.

Broedduur bedraagt 22-24 dagen. 

Grutto's hebben een onopvallend grasnest, dat wordt gemaakt in de lange vegetatie van grasland, bij voorkeur in de nabijheid van ruigere delen in het veld. 

Geen echte koloniebroeder, maar broedt graag in directe nabijheid van soortgenoten in verband met het opmerken en verjagen van vijanden.

De jongen lopen meteen uit het nest (nestvlieders) en zijn na zo'n 24-27 dagen vliegvlug.

De familie blijft dan nog zo'n 5-14 dagen bij elkaar. 

Als steltloper beweegt de grutto zich gemakkelijk over het veld op zoek naar voedsel.

Met de tere snavel zoekt hij tot diep in de zachte bodem naar diertjes. I

n Nederland eet de volwassen grutto regenwormen en emelten.

Jonge vogels jagen op insecten zoals langpootmuggen.

Tijdens de trektocht in Portugal en Spanje en in het overwintersgebied is de grutto vegetariër en eet hij rijstkorrels.

 

Veel grutto's trekken vanaf juli tot in augustus in een breed front hoog in de lucht over lange afstanden en vliegen vaak langs de kust. Vanuit Nederland en België trekken grutto's over Frankrijk, via Spanje en Portugal zuidwaarts.

Ze vliegen vaak in één ruk de Sahara over naar Senegal en Guinee-Bisseau.

 Een ander deel van de grutto's trekt via Italië (Toscane) naar Afrika. 

De jongen blijven een jaar lang in het winterkwartier, voordat ze gaan trekken.