Verklarende woordenlijst

 

Adipeuse vin Vin zonder vinstralen / Vetvin
Adult Volwassen
Anale vin Aarsvin
Anterieur Voorste
Bosschages Groepje bomen en struiken
Bovenstandige muil Mondopening bevindt zich aan de bovenkant
Caudale vin Staartvin
Chromatofoor Cel met kleurpigment
Concaaf Hol
Confluent Aaneengegroeid / Samenlopend
Conisch Kegelvormig
Convex Bol
Discoied profiel Heeft de vorm van een discus
Dorsaal Rugzijde
Dorsale vin Rugvin
Eindstandige muil Bovenkaak is even lang als de onderkaak
Endemisch Beperkt verspreidingsgebied
Geintroduceerd Ingevoerd
Gepigmenteerd Gekleurd
Heterocerke staartvin Asymmetrische staartvin
Holocerke staartvin Symmetrische staartvin
Infraoraal Achter de muil
Infraorbitaal Onder / Achter het oog
Juveniel Jong stadium
Kaalslagen In korte periode volledige kap van bomen met directe egalisatie
Kieuwboog Benige structuur waarop de kieuwen zich bevinden
Laterale lijn Zijlijn ( zintuig bij vissen waarbij trillingen waargenomen worden )
Lateraal Langs de flank / zijde
Longitudinaal Over de lengte van het lichaam
Mandibula Bovenkaak
Maxilla Onderkaak
Mediaan Middenstandig
Myomeer Spierfilamenten ( eiwitweefsel in de spieren )
Operculum Kieuwdeksel
Parr Jong stadium bij zamachtigen verblijvend in zoetwater
Pectorale vinnen Borstvinnen
Pedunculus Gedeelte van het lichaam na de aarsvin en voor de staartvin
Pelvische vinnen Buikvinnen
Posterieur Achter / Achterste
Preorbitaal Beentje voor het oog
Pterostigma Verdikt en opvallend gekleurd vlekje in de vleugel van een insect
Smolt Jong stadium bij zalmachtigen klaar voor zeewaartse trek
Spiracula Ademopening van insecten of gewervelden
Struweel Dominante vegetatievorm van struiken minstens 1 meter hoogte
Subcilindrisch lichaam Lichaam bijna cilindervormig
Supraoraal Boven de muil
Ventraal Buikzijde
Vinstralen Alle stralen ( lijnen ) in een vin