Waaierkorstzwam ( Stereum subtomentosum )

 

Het vruchtlichaam is leerachtig, korstvormig met ver uitstaande, waaiervormige, golvende schijnhoedjes.

De diameter is 3-7 cm en de bovenzijde van de hoedjes is harig viltig.

Het vruchtlichaam is smal aangehecht.

De bovenkant is gezoneerd bruin-geel gekleurd.

De groeirand is bleker van kleur.

De onderkant is glad, geel tot grijsgeel of okerachtig.

Na druk of beschadiging verkleurt deze felgeel.

De soort groeit op loofhouttakken en -stammen van vooral els en wilg.

De soort komt zeer algemeen voor.