Scherpe schelpzwam ( Trichoglossum hirsutum )

 

De scherpe schelpzwam is een algemeen voorkomende paddenstoel en groeit op dode stronken, stammen en takken van loofbomen. Vooral op eik in vochtige tot droge, voedselarme tot voedselrijke bodems.

Deze schelpvormige zwam, groeit in groepen en is herkenbaar door de okerkleur en de wat klei-achtige structuur van de hoedhuid.

Aan de onderzijde valt met name de overgang van de lamellen naar het stompe, vrij brede steeltje op.

De hoed is waaier- tot niervormig, zijdelings gesteeld, diameter 2-4 cm, fijnschubbig, mat en bleek okerbruin tot kaneelkleurig.

De lamellen zijn kleverig en bleek kaneelkleurig.