Reuzenbovist ( Calvatia gigantea )

 

Deze saprofyt groeit op de grond in onder meer weilanden, tuinen, wegbermen en ruigtes.

Hij vormt daar soms heksenkringen.

Het is een vrij algemeen voorkomende paddenstoel, op zandige of verstoorde klei-en veengrond en op plaatsen waar schapen lopen.

Van zomer tot herfst is de soort aan te treffen.

Het bijna bolvormige witte vruchtlichaam heeft een doorsnede tot 80 cm, soms zelfs nog groter.

Vaak is hij leerachtig en soms glanzend.

Aan de onderzijde is hij iets gegroefd.

Een steriele basis, zoals bij de afgeplatte stuifzwam ontbreekt hier.

Het inwendige is eerst wit en stevig vlezig.

Als de sporen rijp zijn, verandert de kleur van de paddenstoel in olijfbruin en het geheel wordt zacht en poederig.

De bevestiging in de grond met dikke myceliumstrengen is maar losjes.

Wanneer de vruchtlichamen rijp zijn en open scheuren worden miljarden sporen door de wind verspreid.