Papierzwammetje ( Meruliopsis corium )

 

Het Papierzwammetje  is een algemene plaatjesloze vlieszwam en leeft als saprofiet..

Vruchtlichaam korstvormig, langgerekt, met omkrullende, schijnhoedjes vormende randen, tot enkele dm lang en enkele cm breed. Bovenzijde van de ver buiten het substraat uitstekende schijnhoedjes harig-viltig, gezoneerd, wit tot okerachtig.

Onderzijde gerimpeld-geaderd, sterk wrattig, wittig tot okerachtig, later bruinig.

Het korstvormig vruchtlichaam heeft een sterk wrattig, gerimpeld en zelfs geaderd oppervlak.

De zwam lijkt op een vel papier of ook wel op een vogeluitwerpsel.

Hij komt voor aan de onderkant van liggende loofhouttakken.