Okerknolcollybia ( Microcollybia cookei )

 

Leeft als saprofiet in grof strooisel en humus, vaak ook op dode, gemummificeerde resten van plaatjeszwammen.

In loof- en gemengde bossen op natte tot vrij droge, voedselarme, kalkarme, zand- en leembodems.

De Okerknolcollybia  is een plaatjeszwam met een hoed met een diameter van 0,5 tot 1 cm.

De hoed is wit en iets genaveld. Het centrum is donkerder gekleurd. De plaatjes zijn wit en aangehecht.

De steel is wit tot okerkleurig en ontspringt aan een okerkleurig voedselknolletje . 

Hij wordt vaak gevonden tussen mos.