Kurkstrookzwam ( Antrodia serialis )

 

 

De Kurkstrookzwam  is een vrij algemeen voorkomende strookzwam in naald- en gemengde bossen.

Deze een- tot tweejarige soort is gebonden aan dood naaldhout (saprotroof; bruinrot), maar is in het buitenland ook incidenteel vastgesteld op loofhout.

Omgevallen stammen van grove den en spar vormen het favoriete substraat ; op lariks en spar wordt de soort minder gevonden.

 De soort groeit ook op bewerkt hout zoals grenen palen.

Vondsten van vruchtlichamen, die niet snel vergaan, kunnen het gehele jaar door worden gevonden.

Kurkstrookzwam heeft een circumpolaire verspreiding maar is ook bekend uit naaldhoutaanplanten in Afrika.

 

De vruchtlichamen van de kurkstrookzwam vormen brede witte plakkaten met kleine bruine hoedjes.

Groeit dakpansgewijs boven elkaar op dood hout van naaldbomen op zandgronden .

Het gehele jaar door te vinden.

Het lijkt erop, dat de kurkstrookzwam niet permanent op een vaste plek groeit, maar weer verdwijnt als kennelijk het hout tot een bepaald stadium verteerd is.