Houtknoopje ( Cudoniella acicularis )

 

 

Algemeen voorkomend kleine zwammetje dat slechts een hoogte bereikt van max 10mm.

Leeft als saprofiet op vermolmde stammen en stronken van loofbomen, voornamelijk eiken.

Oppervlak kaal en glad, wittig of grijzig , bij oudere exemplaren met zwarte vlekken.

Vlees dun en kleurloos.

Waargenomen in december op heidegrond  aan een vermolmde stronk van  een loofboom te Leopoldsburg.