Gewoon vuurzwammetje ( Hygrocybe miniata )

 

De hoed is aanvankelijk bolvormig, later uitgespreid.

Het oppervlak is droog.

De lamellen zijn roodoranje met gele snede en breed aangehecht.

De steel heeft dezelfde kleur als de hoed en is glad.

Voorkomend op humusrijke grond of strooisel in schrale duinweiden, heischrale graslanden en grazige plekken op heiden, soms in venen of loofbossen en gemengde bossen op zand- en veengrond.