Gewone krulzoom ( Paxillus involutus )

 

De Gewone krulzoom herken je in eerste instantie aan de omgerolde hoedrand.

De lamellen lopen boogvormig af op de steel.

De kleur van de hoed en de lamellen is geelbruin.

Bij kneuzing verkleuren ze naar (rood)bruin.

Het vlees is dik, bleek gelig, en verkleurt langzaam naar roodbruin.

Groeit vooral op zandige, venige of voedselarme grond en vaak bij berken.

Het is een algemeen voorkomende soort.

De gewone krulzoom is een giftige paddenstoel.

Ooit werd hij als eetbaar beschouwd, maar bij sommige personen veroorzaakt hij een zeer ernstige allergische reactie.

Er treedt een hemolyse (afbraak van de rode bloedcellen) op, met nieraantasting