Getande boomkorst ( Radulomyces molaris )

 

 

De zwam heeft een korstvormig, beige, lichtbruin of geelachtig vruchtlichaam.

Het vruchtlichaam is dicht bezet met naar beneden hangende, stompe stekels van ongelijke lengte.

Het heeft een witte gewimperde rand en vaak gespleten top.

Hij ruikt bij wrijven naar lysol (ziekenhuisgeur) en voelt wasachtig aan.

De zwam komt voor op hoge in de wind staande, dode takken van loofbomen, meestal op zandige bodem.

In Vlaanderen komt de zwam vrij algemeen voor.