Gekraagde aardster ( Geastrum triplex )

 

De Gekraagde aardster is een buikzwam. 

Een buikzwam heeft een vruchtlichaam, dat vaak bolvormig, knolvormig, peervormig of stervormig is met  een zeer korte steel of zonder steel.

De Gekraagde aardster is in Nederland en België de meest algemene aardster.

Soms te verwarren met de Roze aardster, de Gewimperde aardster, de Viltige aardster, de Slanke aardster en de Tuinaardster.

Deze forse aardster heeft een vruchtlichaam dat aanvankelijk uivormig is.

Bij rijping scheurt de houtige buitenwand open en ontvouwt zich tot een ster met 5 tot 7 slippen.

Dan komt er een ongesteelde stuifbal tevoorschijn, die perkamentachtig is en een centrale opening heeft.

Als de Gekraagde aardster rijp is, verstuift hij sporen via het gaatje aan de bovenkant.

De Gekraagde aardster heet gekraagd omdat vaak een deel van de buitenwand niet taai genoeg is om de omkrullende slippen te volgen, daardoor losscheurt en als een kraag om het vruchtlichaam blijft staan.

Ze worden in kleine groepjes in loofbossen gevonden, in dichtbegroeide bermen, in struikgewas, parken en tuinen.

Je kunt ze aantreffen in de periode augustus tot en met oktober.

Deze zwamr leeft saprotroof (levend van dood organisch materiaal) op matig vochtige tot droge, humusarme tot zeer humusrijke, vaak voedselrijke, meest kalkhoudende (maar ook kalkloze), zandige tot lemige bodems.

Het is een echte opportunist die je op onverwachte plaatsen tegenkomt.

Zelfs tijdens het winterklaar maken van de tuin kom je ze tegen.

Ze groeien vaak in zogenaamde heksenkringen.

Soms met een respectabele diameter, wat wijst op een hoge leeftijd van de zwamvlok in de grond (mycelium).

Vaak leveren deze groeiplaatsen elk jaar nieuwe aardsterren op.

Deze paddenstoel is niet eetbaar, maar ook niet echt giftig.