Bundelmosklokje ( Galerina marginata )

 

Het bundelmosklokje is een zeer giftige paddenstoel.

De paddenstoel bevat de dodelijke amatoxines, die onder andere ook bij de groene knolamaniet voorkomen.

Kleine hoeveelheden kunnen al tot een ernstige vergiftiging leiden.

Het bundelmosklokje is een middelgrote soort met een koepelvormige hoed, die aan de rand gestreept is.

Verse exemplaren zijn licht stroperig tot vochtig en bruine tot geelbruin.

Naarmate de paddenstoel veroudert vervaagt de kleur van de hoed tot bruin of bleekgeel.

De steel is net als de lamellen bruin gekleurd.

Soms is er een vezelachtige ring zichtbaar.

Bundelmosklokjes leven voornamelijk in de buurt van naaldbomen, vooral bij dennenfamilie en fijnspar.