Builenbrand ( Ustilago maydis )

 

 

Builenbrand is een brandschimmel die maïs en teosinte kan aantasten.

Alhoewel het alle delen van de plant kan aantasten tast het vooral meristematisch weefsel, speciaal dat van de kolf, aan.

Via de stijl dringt de schimmel het vruchtbeginsel binnen, waarna een tumor optreedt vergelijkbaar met paddenstoelen.

Jonge tumoren bestaan uit zeer lange plantencellen met daartussen schimmeldraden en hebben dan nog een vaste structuur.

Later worden er olijfbruine tot blauwzwarte brandsporen gevormd en ontstaat een losse structuur.

Ustilago stamt van het Latijnse woord ustilare dat brand betekent.

Dit is vaak te wijten aan het droge en warme weer in de  zomer.

Planten die door het tekort aan vocht onder druk kwamen te staan, zijn gevoeliger.

De schimmel zal dan voornamelijk de snel delende gewasdelen aantasten, de kolf dus.

Beperking van groeistilstand is de enige mogelijkheid om builenbrand volledig te vermijden.

Vruchtwisseling heeft op zich weinig invloed, aangezien de schimmelsporen in de bodem aanwezig zijn en zich eenvoudig door de lucht kunnen verplaatsen.

Daarnaast is er wel een verschil in resistentie tussen rassen.