Meiklokje - Lelietje van dalen ( Convallaria majalis )

 

De bloemkleur is wit en de bloeitijd is van ca. mei tot en met juni.

De bladeren zijn groen en ongeveer 15 cm hoog.

De volwassen hoogte van deze vaste plant is ca. 20 cm.

Verdraagt een temperatuur tot -35 gr C

Van nature groeit lelietje-van-dalen vooral in de halfschaduw in loofbos op een eerder droge, tamelijk zure leem- of zandbodem. Doorgaans groeit de plant er in grote aantallen op niet al te rijke, eerder stikstofarme gronden.

In tal van landgoederen, parken en tuinen werd de soort omwille van de geur van de bloemen ooit aangeplant.

Daar kon ze zich dikwijls handhaven en uitbreiden op standplaatsen waar ze van nature niet of weinig zou voorkomen, zoals op wat zwaardere, voedselrijke, lemige tot kleiige bodems.

In de Vlaamse Zandstreek en in de Kempen groeit de plant in de rij- kere varianten van het zomereiken-berkenbos.

Lelietje-vandalen heeft een matige binding met oud bos.

Buiten het bos wordt de soort ook wel eens gevonden langs houtkanten en wat bredere hagen.

In het algemeen gaat het dan om oud-bosrelicten of landschapselementen die naadloos aansluiten op bossen met lelietje-van-dalen.