Lange ereprijs ( Veronica longifolia )

 

 

 De plant komt van nature voor in Europa en wordt ook gebruikt in siertuinen.

De plant wordt 60-120 cm lang en heeft eironde tot lancetvormige bladeren, die tegenoverstaand of in kransen van drie tot vier bladeren aan de stengel zitten.

De bladeren zijn aan de voet dubbelgezaagd.

De lange ereprijs bloeit in Nederland in juli en augustus met eindstandige trossen.

De bloem is meestal hemelsblauw, maar soms wit.

 

De plant komt voor op natte, matig voedselrijke grond aan rivieroevers en langs spoorwegen. 

 In dergelijke habitats slaagt de soort erin, na verwildering, in te burgeren.

Aangezien ze vroeger vaak in tuinen gekweekt werd, verwildert ze nu en dan in de omgeving van woningen.

Ze wordt dan aangetroffen in wegkanten, ruigten, enz.

Tegenwoordig lijkt lange ereprijs minder frequent gekweekt te worden.

In Nederland is lange ereprijs hoofdzakelijk een rivierbegeleider op gelijkaardige groeiplaatsen als in Vlaanderen.