Klein vogelpootje ( Ornithopus perpusillus )

 

Deze plant is enigszins behaard.

Uit de wortel komen vele liggende, zelden opstijgende, vertakte, verwijderd-bebladerde stengels.

De bovenste bladen zijn zittend, alle zijn 5-12-jukkig.

De blaadjes zijn ovaal of langwerpig, alle met steunbladen, zij hebben een afgeronde top.

De bloemen zijn zeer klein (4-5 mm lang) en staan 3-8 bijeen, schermvormig.

In de kleine bloempjes zijn de kroonbladen en de meeldraden aan de voet met de kelk vergroeid.

Deze vergroeiing kon betekenis hebben, omdat nu de gehele voet van de bloem zich met honing kan vullen, maar de onderzoekers vonden in de bloemen in het geheel geen honing.

De inrichting in verband met de bestuiving is als bij Trifolium.

Meeldraden en stamper zijn tegelijk ontwikkeld en even lang.

Zelfbestuiving heeft zeker resultaat, daar zelden of nooit insectenbezoek voorkomt.

De plant komt op droge, zandige plaatsen in West- en Midden-Europa voor en is bij ons algemeen.