Kaal breukkruid ( Herniaria glabra )

 

 

Het is een eenjarige, tweejarige of meerjarige kruidachtige plant.

Ze bloeit van juni tot oktober.

Breukkruid is een geelgroen plantje met vertakte stengels die in ronde polletjes dicht tegen de grond aanliggen.

Het is een echte tredplant.

 Kaal breukkruid is meestal 5 tot 15 cm hoog, maar kan tot 30 cm groeien.

De bladeren en de stengel zijn geheel kaal of hooguit zeer kort met trilhaartjes.

De driehoekige steunblaadjes zijn ongeveer 0,5 tot 1,5 mm lang.

 

De erg kleine witte bloemen groeien in een dichte tros in de oksels van de bladeren.

De zittend, hermafrodiete bloemen zijn vijfvoudig.

De kelkbladen zijn groen, elliptisch en stomp puntig.

De witte bloembladen zijn veel kleiner dan de kelkblaadjes en vaak helemaal afwezig.

Er zijn vijf vruchtbare meeldraden en vijf bloembladachtige staminodes aanwezig.

 

Kaal breukkruid groeit op zonnige, open plekken op ’s-zomers droge, zure en stiksofarme, matig voedselrijke zand- en grindgrond en andere steenachtige, zwak zure en verstoorde bodems.

Zij staat op zandige en grindrijke rivieroevers, rivierduinen, open plekken in de lage grasmat van droog, weinig bemest weiland langs de rivieren, dijken, spoorwegterreinen, braakliggende grond met veel puin, industrieterreinen, mijnafvalstortplaatsen, muren, soms in heideterreinen en op akkers, tussen straatstenen, in bermen, de binnenduinranden en zandgroeven.