Groot kaasjeskruid ( Malva sylvestris )

 

 

In de zomer en het najaar zie je vaak in de bermen de opvallend donker roze tot paarslila gekleurde bloemen van Groot kaasjeskruid.

De lijnvormige tekening met donkere strepen is ook kenmerkend.

Ze komen in die bermen doordat ze na de aanleg met andere plantensoorten worden ingezaaid met zaad dat vaak uit het buitenland afkomstig is.

De soort kan zich daar overigens handhaven en soms zie je de soort ook spontaan omdat ze verwildert uit tuinen.

De naam Malva duidt op de algemene bloemkleur van de Kaasjeskruiden die in de richting van de kleur "mauve" of rozeviolet gaat.

De Nederlandse naam is geïnspireerd door de vruchtvorm: deze heeft de vorm van een kaas waarvan de parten, de deelvruchten of dopvruchten, zichtbaar zijn.

De Kaasjeskruiden vallen binnen deze familie op doordat ze in het bezit zijn van een 2-3 bladige bijkelk.

De handnervige bladeren van Groot kaasjeskruid zijn minder dan 1/3 diep ingesneden en de grootste bladeren zijn soms bijna rond.

De bladstelen hebben een afstaande beharing.

Er zijn steunblaadjes aanwezig.

De bloeiwijzes, waarin de bloemen boven aan de stengels staan lijken op een kluwen, maar als ze rijpen kun je de bloeiwijze ook beschouwen als een bundel alleenstaande bloemen.

De bloemen hebben paarslila tot rozerode kroonbladen met donkere strepen.

Ze zijn 18-25 mm lang en de brede top is diep uitgerand.

De kroonbladen zijn 3-4 maal zolang als de kelkbladen.

Onder de vijf kelkbladen zie je bij de Kaasjeskruiden drie kleinere bijkelkslippen.

 

De bloei van Groot kaasjeskruid begint in juni en loopt door tot in de herfst, soms tot in november toe.

Opmerkelijk is dat de helmdraden naar boven toe als een borstel gesplitst zijn met veel helmknoppen.

De stijl en stempel is binnen deze buisvormige vertakte meeldraadzuil opgeborgen en groeit pas naar boven toe uit als het pollen grotendeels weg is.

Insecten als bijen zijn de bestuivers van Groot kaasjeskruid.

Groot kaasjeskruid heeft een voorkeur voor vochtige, voedselrijke en vaak omgewerkte grond.

Je vindt het dan ook op dijken en in bermen.