Echte guldenroede ( Solidago virgaurea )

 

De plant wordt 30-100 cm hoog en heeft vaak een zijdelings bladrozet.

De onderste, eironde bladeren zijn groter, breder, hebben een scherper gezaagde bladrand en een langere bladsteel dan de bovenste, lancetvormige bladeren.

De echte guldenroede bloeit van juli tot de herfst met gele bloemen, die in 6 tot 10 mm brede hoofdjes zijn gerangschikt.

De 6-12 mm lange lintbloemen steken buiten de hoofdjes.

De hoofdjes vormen een tros of een pluim, die korte, rechte zijtakken hebben.

De vrucht is een nootje.

De plant komt voor op zwak zure, lemige grond in lichte loofbossen en langs bosranden.

Het is een waardplant voor veel nacht-en microvlinders.