Drijvend fonteinkruid ( Potamogeton natans )

 

Drijvend fonteinkruid is een zuurstofplant die in vergelijking tot vele andere een voordeel heeft.

Omdat de bladeren van het drijvend fonteinkruid aan het wateroppervlak drijven, creëren ze een groot schaduwrijk plek.

In combinatie met de zuurstofproductie, zorgt het drijvend fonteinkruid voor een zuurstofrijke schaduwplek.

Dit maakt het drijvend fonteinkruid een geliefde zuurstofplant voor vissen , vooral bij de warmere zomerdagen.

 

Drijvend fonteinkruid behoort tot de fonteinkruiden met drijvende bladeren.

Het is binnen deze groep te onderscheiden van de andere door bleek gekleurd scharnier net voor het blad in de lange bladsteel.

Dit soepele deel zorgt ervoor dat de leerachtige bladeren van Drijvend fonteinkruid veelal kriskras door elkaar op het water liggen.

De bladeren zijn groen maar kunnen een rossige schijn hebben.

 

 Ze komt voor in zwak zuur of licht basisch, zacht tot matig hard, matig voedselrijk, stilstaand tot stromend, helder water.

De anionensamenstelling van het water kan erg verschillen.

De bodem kan zowel mineraal (zandig) als matig organisch (venig) zijn.

De soort is te vinden in allerlei ‘kleine’ wateren (zoals sloten, laaglandbeken, poelen en vijvers), maar ook in ‘grotere’ wateren (zoals zandwinningsputten, oude rivierlopen en luwe gedeelten van rivieren).