Bloedzuring ( Rumex sanguineus )

 

 

De plant is groen/roodachtig, de wortel dik en van binnen witachtig, de stengel rechtopstaand.

De onderste bladen zijn langgesteeld, meest stomp, langwerpig-lancetvormig met afgeronde of hartvormige voet, iets geoord, gegolfd-gekarteld, de middelste hart-lancetvormig, toegespitst.

De schijntrossen zijn alleen aan de voet bebladerd.

 

Er komen bij deze soort ook mannelijke bloemen, zelfs mannelijke planten voor.

De plant is op windbestuiving aangewezen, daar spontane zelfbestuiving onmogelijk is door de stand van de meeldraden ten opzichte van de stempels.

De plant komt vooral in Midden-Europa voor en is bij ons op vochtige plaatsen vrij algemeen.