Beenbreek ( Narthecium ossifragum )

 

 

Beenbreek is een zeldzame, lelieachtige plant die vroeger veel algemener was.

Tegenwoordig staat beenbreek  op de Rode lijst als kwetsbaar.

Beenbreek heeft fraaie gele, stervormige bloemen en fel oranje vruchten.

Zij groeit in venige moerassen en langs vennen.

Vroeger dacht men dat deze plant broze botten bij het vee veroorzaakte, vandaar de naam.

Deze gedachte is niet zo vreemd want de plant staat op kalkarme standplaatsen in hobbelige terreinen waar je makkelijk weg kan zakken en je benen breken.

Beenbreek is in veel opzichten een bijzondere plant.

Zij staat in een schoon milieu met een constant hoge grondwaterstand.

De soort staat vaak aan de rand van heidevennen met beginnende hoogveengroei.

Door een verbinding aan te gaan met schimmels (mycorrhiza) zijn de wortels in staat om efficiënt de weinige voedingsstoffen uit de bodem op te nemen.

In de winter staan de groeiplaatsen onder water, in de zomer mag de grondwaterspiegel niet meer dan 10 cm onder het maaiveld zakken.

Beenbreek is zeer gevoelig voor verdroging.