Zwarte kraai  ( Corvus Corone )

 

 

Dit is de algemeenste grotere kraaiensoort, steeds vaker ook in de stad te vinden.

Wordt vaak gedood in het kader van schadebestrijding.

Oude kraaiennesten zijn van belang voor roofvogels en uilen die zelf geen nest bouwen, als boomvalk, torenvalk en ransuil. Is innovatief als het gaat om voedsel zoeken.

De zwarte kraai is helemaal zwart van het verenkleed tot zijn krachtige snavel en poten.

Zwarte kraaien zijn sociaal en leven buiten het broedseizoen graag in groepen.

Van hun ‘grote broer’ de raaf, zijn zwarte kraaien te onderscheiden door het kleinere formaat, de minder energieke vlucht en de meer hoekige staart.

Bij de raaf is de staart wigvormig, schroeft niet, zoals raaf en roek.

Zwarte kraaien broeden in (half)open landschappen met bomen, maar ook wel in hoogspanningsmasten.

In bossen broeden ze meestal alleen aan de rand.

Komen op veel plekken voor: akkers, bos, parken, stedelijk gebied en weiden.

De hoogste dichtheden in het kleinschalig cultuurlandschap.

Zwarte kraaien zijn alleseters en maken op een opportunistische manier gebruik van de bronnen die in hun leefgebied aanwezig zijn, om aan voedsel te komen.

Ze ruimen de natuur op door kadavers te eten, maar houden in de lente ook in de gaten waar mogelijk nesten met kuikens zijn.

Eten ook zwerfafval, insecten, zaden en noten.

 

 

Eieren zwarte kraai

 

Broedt vanaf eind maart tot juni en heeft één legsel van meestal zo'n 4 eieren.

Broedduur: 17-22 dagen.

De zwarte kraai is geen koloniebroeder. Het nest is een vrij grote constructie en wordt hoog in een boom gemaakt.

De basis bestaat uit een verzameling van dunne twijgen en dikkere takken, tot een platform in elkaar gevlochten en verstevigd met modder. Zwarte kraaien bekleden de binnenkant van hun nest met zachte materialen als wol, veren, vacht van dieren en gras.

Ook afval als papier en ijzerdraad kan in een neststructuur worden aangetroffen.

De jongen zitten 30-36 dagen op het nest.

Na het uitvliegen krijgen jongen nog zo'n 5 weken voedsel van de ouders.

 

Standvogel

Zomergast

Wintergast