Vuurgoudhaan - Regulus ignicapilla 

 

De vuurgoudhaan lijkt op een goudhaan, maar met nog fellere kleuren.

De kruin- en zijkruin strepen zijn ongeveer gelijk, maar de vuurgoudhaan heeft een contrasterende witte wenkbrauwstreep en daaronder een gitzwarte oogstreep door het oog heen.

Dit geeft aan de kop van dit bijzonder kleine vogeltje een vurig uiterlijk.

Het mannetje heeft in plaats van geel een geheel fel oranje kruinstreep.

Maar naast het verschil in uiterlijk maken zang, biotoop, trekgedrag en leefwijze hem eigenlijk tot een totaal andere vogel.

Naast de gele kruinstreep geflankeerd door een zwarte zijkruin, heeft de vuurgoudhaan ook nog een spierwitte wenkbrauwstreep, een zwarte oogstreep en daaronder weer een witte veeg.

Mannetjes zijn bovendien veel makkelijker te herkennen doordat de middenkruinstreep donker oranje is, bijna tegen het rode aan.

Tot slot, als het te zien is, heeft de vuurgoudhaan een fraaie geelgroene kraag rondom zijn kop.

 

Ze broeden in naald- en gemengde bossen.

Parken, struwelen en tuinen met geschikte naaldbomen worden ook wel bewoond.

Eet net als goudhaan kleine insecten en spinnen, soms wel iets grotere prooien dan de goudhaan.

Heeft de voorkeur om op de bovenkant van takken en blaadjes te foerageren, en 'bidt' daarbij regelmatig (fladderend stil hangen).

Dit doet hij ook bij spinnenwebben waarbij hij de gevangen insecten of zelfs de spin zelf pakt.

In twee legsels worden elk 7-11, soms 12 eieren gelegd, in een 3-laags nest van veren, mos en twijgjes.

Het nest wordt vaak gemaakt in een conifeer, of anders klimop of jeneverbes.

Vaak hangen de nesten tegen de onderzijde van een hangende tak als hangmatjes van haar en mos verbonden door spinrag.

Broedduur 14-15 dagen, waarna de jongen 20 dagen in het nest doorbrengen, en zodra ze uitgevlogen zijn nog ongeveer 14-15 dagen gevoed worden door de ouders.

Korte-afstands trekker, maar vroeger (eind augustus/september) dan goudhaan (oktober/ begin november).

Er zijn nauwelijks goede gegevens over de trekbewegingen van vuurgoudhaantjes beschikbaar.

Standvogel

Zomergast

Wintergast