Parkeend ( Anas platyrhynchos forma domestica )

 

De parkeenden zijn een mengvorm tussen verschillende kweekvormen en de wildvorm van de Wilde Eend.

Ze zijn alleen van Wilde Eenden te onderscheiden aan de afwijkende kleur en soms aan de hand van hun gedrag (minder schuw).

In het verleden werden vaak eenden vrij rondlopend rond boerderijen gehouden.

Deze Eenden waren geselecteerd op een hoge ei-productie en waren toendertijd productiever dan kippen.

Toen eenden-eieren uit de mode raakten zijn veel van deze eenden aan hun lot overgelaten.

Deze Eenden hebben zich vermengd met de wildvorm van de Wilde eend en dit vormt de basis voor de huidige Parkeenden.

Het proces van vermenging gaat nog steeds door doordat tegenwoordig nog steeds eenden in halfwilde staat worden gehouden.

Deze 'moderne tamme Eenden' zijn meestal siereenden (op uiterlijk geselecteerd), die overigens soms afstammen van oude gebruiks-rassen. Hierdoor neemt het aantal kleurvarieteiten onder de Parkeenden voortdurend toe.