Meerkoet ( Fulica atra )

 

Door het zwarte verenkleed en de witte plaat op het voorhoofd is de meerkoet één van de makkelijkst te herkennen vogels.

De witte plaat op het voorhoofd is bij het mannetje groter dan bij het vrouwtje.

In het voorjaar is de plaat groter dan in het najaar.

De roep van de meerkoet is veelvuldig te horen en klinkt bij het mannetje als pieks en bij het vrouwtje als kouw.

De meerkoet is een echte watervogel, die maar weinig vliegt en dan slechts met moeite uit het water omhoog komt.

Het is een in België veel voorkomende watervogel, die op bijna elk water aanwezig is, zeker ook op stadsvijvers.

 

 

Het nest is groot en slordig en bestaat uit verschillende materialen die de vogel in de buurt van het nest aantreft.

Het nest wordt vaak gebouwd in de beschutting van de oever, maar soms ook midden op het water.

Hoewel de meerkoet in de zomer meestal alleen of in paren te zien is, vormen de vogels in de winter soms grote groepen.

Vooral als het water bevriest en de meerkoeten ingesloten dreigen te worden, zoeken de vogels elkaar op en houden ze samen een wak open.

 

Standvogel

Zomergast

Wintergast