Krooneend ( Netta rufina )

 

Het mannetje van de krooneend is te herkennen aan zijn bruinoranje kop, zwarte borst en de helder koraalrode snavel.

Het vrouwtje heeft verschillende tinten bruin met een lichte wang en hals (Foto ) .

De snavel van het vrouwtje is voorzien van een rood-roze vlek op de punt.

In vlucht zijn brede witte vleugelstrepen aan de bovenkant van de vleugel zichtbaar.

 

Krooneenden zijn broedvogels van vrij ondiepe meren en plassen met een riet- of kruidenrijke oever.

Verborgen tussen de planten op dergelijke dichtbegroeide oevers, soms drijvend op de vegetatie tussen het riet, bouwen ze hun nest.

Een rijke onderwatervegetatie, liefst van kranswieren, is een vereiste, daar deze planten de hoofdmoot van het menu uitmaken.

 

Al grondelend en duikend zoekt de krooneend naar de wortels, zaden en groene delen van waterplanten om te eten.

Daarbij zijn kranswieren duidelijk favoriet.

Ze maken het grootste deel van het dieet van de krooneend uit.

Dierlijk voedsel als slakjes, insecten en kleine vis vormt slechts een aanvulling hierop.