Koereiger ( Bubulcus ibis )

 

De van oorsprong uit Afrika afkomstige koereiger is één van de zeldzamere reigersoorten in ons land.

De aantallen lijken de laatste jaren toe te nemen.

Koereigers zijn minder dan andere reigers gebonden aan water, en aan te treffen in weilanden met koeien, paarden of schapen.

Ook liften ze graag op de rug van een schaap of koe mee.

Het is een kleine, witte en gedrongen reiger met korte gele snavel en lichtgele poten (in de winter donker).

In zomerkleed met oranjegele borst-, kruin, en rugsierveren.

Te onderscheiden van kleine zilverreiger door korte gele snavel, en van grote zilverreiger door grootte en kortere poten en snavel.

Hoofdzakelijk eten ze insecten zoals sprinkhanen en kevers, maar behoorlijk variabel: ook visjes, kikkers, wormen, muizen en dergelijke kunnen uit het menu bestaan.

Foerageert geregeld tussen vee om op insecten te jagen die door de poten van het vee worden opgeschoffeld.

In Europa is de soort voornamelijk trekvogel.

Vogels van Spanje en Frankrijk trekken met name vanaf de nazomer richting zuiden, in Italië zijn er al diverse waarnemingen van vogels in de winter.

De soort komt zeer veel voor over de wereld, en in andere werelddelen is trekpatroon afhankelijk van andere factoren zoals regentijd.