Kaapse Ibis ( Geronticus calvus )

 

De vogel is gemiddeld 78 cm.

Het is een grote, overwegend blauw-zwarte ibis.

De volwassen ibis heeft een kale kop met rood en witte huid.

De snavel is lang, rood gekleurd en neerwaarts gebogen.

De poten zijn rood.

De vleugels zijn vrij lang en hebben grote koperkleurige vlekken.

Deze vogel, die in de bergen in Zuid-Afrika leeft, voedt zich met insecten, kikkers, slakken en zelfs af en toe kadavers die hij vindt in de weilanden op een hoogte tussen 1.200 et 1.800 m.

Hij verzamelt zich in kolonies om te nestelen in de rotsen en ravijnen waar het wijfje 1 à 3 eieren legt.

Het kuiken van de Kaapse Ibis heeft veren op de kop tijdens zijn eerste levensjaar, in tegenstelling tot zijn ouders die kaal zijn en een rode kop en snavel hebben.

Deze vogel was zeer bedreigd, maar instandhoudingsprogramma’s hebben het mogelijk gemaakt om het uitsterven te verhinderen.

De soort blijft echter wel kwetsbaar.

Er zouden nog tussen 5.000 en 8.000 individu’s overblijven in het wild.