Heggenmus -  Prunella modularis 

 

De heggenmus of heggemus is een van de meest voorkomende broedvogels van ons land, maar toch bij velen onbekend.

Dit komt door zijn verborgen bestaan in en onder struiken en heggen.

Heggenmussen vliegen niet vaak en scharrelen vooral over de grond om voedsel te zoeken.

De heggenmus heeft een onopvallend bruingrijs verenkleed.

De tekening van de rug lijkt veel op die van een huismus, waarbij de heggenmus vooral te herkennen is aan de blauwgrijze kop en borst en de spitse snavel.

Is vaak op de grond te vinden, waar heggenmussen als een muis op zoek zijn naar voedsel.

In het voorjaar zingt het mannetje al vroeg vanaf de top van een struik of boom.

Zowel mannetje als vrouwtje kan men op de grond zien baltsen waarbij het mannetje het vrouwtje achtervolgt.

Broedt van eind april tot in augustus.

Het nest bestaat uit twijgjes, stengels, wortels, gras en mos, bekleed met haar, wol en soms veren, boven de grond in een struik, haag of boom.

 

Het nest wordt zelden hoger dan op 2 meter aangetroffen.

Heeft jaarlijks twee, soms drie legsels met elk 3-6 eieren. Broedduur 11-13 dagen.

Heggenmussen hebben een bijzonder liefdesleven, waarbij zowel de mannetjes als de vrouwtjes meerdere partners kunnen hebben.

Het is ook geen uitzondering dat meerdere mannetjes helpen om de jongen uit een nest groot te brengen.

 

De jongen zitten 11-13 dagen op het nest en worden 14-17 dagen na het uitvliegen door de ouders gevoerd.

Dit kan op allerlei terreinen zijn, zoals bossen, houtwallen, tuinen, parken en kleinschalige landbouwgebieden.

Ze hebben een voorkeur voor beheerde bossen met dikke onderlaag, hagen en voorstedelijke en stedelijke tuinen, parken en elke andere habitat met struikgewas vegetatie.

Op het menu staan insecten, spinnen en andere kleine bodemdiertjes, die ze scharrelend op de grond bij elkaar zoeken.

In de winter vullen zij dit aan met kleine zaden.

Heggenmussen zijn voornamelijk standvogels, maar in de winter groeit de populatie met vogels uit Scandinavië en noordelijk Duitsland.

Een deel trekt door richting Frankrijk, maar een groot deel blijft ook in ons land.

In het najaar is de doortrek vooral te merken in het binnenland.

Trekt zowel 's nachts als overdag.

Vliegt hoog, in zeer losse groepen.

 

Standvogel

Zomergast

Wintergast