Canadese gans ( Branta canadensis )

 

De grote Canadese gans is een gans uit Noord-Amerika en Canada.

In Vlaanderen is de soort regelmatig terug te vinden; het gaat meestal om ooit ontsnapte volière- en parkvogels.

De soort kruist nogal eens met brandganzen en kleine Canadese ganzen.

Daardoor zijn er allerlei mengvormen te vinden, die herkenning soms wat lastiger maken.

Het is een grote bruingrijze gans met zwarte hals en kop.

Het meest opvallend is de witte halsvlek.

 

Het uiterlijk is echter behoorlijk variabel en zeker door kruisingen met andere soorten komen soms verrassende tussenvormen voor.

Hoofdzakelijk zijn ze vegetarisch, maar daarin wel wat losser dan andere ganzen.

Er zijn waarnemingen van grote Candese ganzen die eieren en jongen van sterns en andere 'dierlijke eiwitten' opeten.

Het meeste voedsel wordt echter gezocht op graslanden en akkers, waar de ganzen naar oogstresten zoeken.

Broedt van half maart/begin april tot mei. De 4-7 eieren worden over een periode van zo'n 9 dagen gelegd.

Het vrouwtje broedt deze gedurende 26-27 dagen uit, waarbij het mannetje de wacht houdt.

De jongen komen ongeveer tegelijk uit het ei en verlaten als familie na een dag het nest.

Na anderhalf tot twee maanden zijn de jongen vliegvlug.

 

In Europa levende grote Canadese ganzen trekken niet of nauwelijks.

In de zomer, vanaf juni tot in september, vormen zich grote groepen ruiende vogels op open water (plassen, meren en rivieren).

Deze 'ruitrek' is de enige migratie die onze broedvogels ondernemen.

De grote Canadese gans kan in tal van verschillende leefgebieden gevonden worden; van toendra's tot halfwoestijnen. Het enige wat er echt toe doet, is dat er water is. 

 

Standvogel

Zomergast

Wintergast

Geintroduceerd