Australische pelikaan ( Pelecanus conspicillatus )

 

De Australische pelikaan is een pelikaan van gemiddeld 160-180 cm, een spanwijdte van 230-250 cm en een gewicht van 4-10 kg.

Ze zijn overwegend wit van kleur met uitzondering van de uiteinden van de voorste handpennen, die zwart gekleurd zijn.

Zelfs voor een pelikaan is de bleekroze snavel enorm fors; relatief is het de grootste (vogel)snavel.

De grootste gemeten snavel van een Australische pelikaan was 49 cm.

De pelikanen hebben een grote voorkeur voor grote watervlakten waar weinig tot geen vegetatie in voorkomt, maar rijk zijn aan vis.

De leefomgeving rond het water is van weinig belang, dat kan bos, grasland, een woestijn, een was in een rivierdelta, of een kaal industriegebied zijn.

Australische pelikanen hebben een verspreidingsgebied dat zich uitstrekt van oostelijk Indonesië tot Nieuw-Zeeland en Fiji.

Het meest algemeen is het dier echter in Australië en op Nieuw-Guinea.