Strekspin sp. ( Tetragnathidae )

 

De opvallendste vertegenwoordigers zijn de spinnen van het genus Tetragnatha.

Die hebben een langwerpig lichaam en lange voorpoten.

Wanneer ze zich volledig strekken kunnen ze zo smal worden dat ze zich kunnen verstoppen achter een dun takje of een grasspriet.
Strekspinnen weven een wielweb, waarvan het midden een opening heeft en dus niet is dichtgesponnen zoals bvb. bij de Kruisspin.

Zij hebben alle een voorkeur voor vochtige omgevingen.

Zo vinden we het web van de Tetragnatha’s bvb. vaak aan de waterkant.
In de herfst is de Herfstspin ongetwijfeld één van de algemeenste spinnen.