Maskerspinnetje - Zilla diodia

 

 

Met z'n 2,5-4,5 mm één van de kleinste wielwebspinnen.

Mannetje en vrouwtje zijn vrijwel hetzelfde getekend.

Heeft een voorkeur voor lage vegetatie in beschaduwde plekken.

 Het achterste deel heeft een donkere bladtekening.

Er is een karakteristieke T-vormige, ronde, witte markering, waaraan de soort gemakkelijk te herkennen is.

Daartussen zijn er meestal donkere horizontale strepen onderbroken in het midden.