Marmerspin ( Araneus marmoreus )

 

Op het einde van de zomer maak je kans om de volwassen vrouwelijke exemplaren van de marmerspin te vinden.

Deze spin weeft haar wielweb het liefst in een vochtige omgeving en als het even kan in de directe nabijheid van water.

De spin is variabel van kleur en tekening en sommige exemplaren zijn heel gemakkelijk te verwarren met de viervlekwielwebspin.

Dat komt omdat ze net als deze spin vaak ook vier witte punten op het achterlijf heeft.

Bij de viervlekwielwebspin zijn de achterste twee punten meestal groter dan de voorste twee.

Bij de marmerspin zijn die dikwijls kleiner of even groot.

Het lichaam van een volwassen wijfje van de viervlekwielwebspin is een stuk ronder van vorm dan dat van de marmerspin.

Eén bepaalde variant van de marmerspin is echter duidelijk te herkennen: de beroemde vorm pyramidatus.

Dat zijn exemplaren met een geel achterlijf, waarop een sterk afstekende zwarte tekening te zien is.

Deze kleurvariatie is iets zeldzamer dan de ‘gewone’ vorm, maar op sommige plaatsen vind je enkel de pyramidatus-vorm.

De marmerspin leeft vooral van vliegende insecten die vaak hun leven als larve doorbrengen in het water.

Deze insecten blijven ook als volwassen dieren dikwijls in de omgeving van het water en belanden dan niet zelden in het sterke en kleverige web van de marmerspin.