Krabspin  ( Xysticus spec. )

 

Krabspinnen danken hun naam aan hun krabachtig uiterlijk.

Zij zijn ook in staat om -zoals krabben- zijwaarts te lopen.

Deze spinnen vormen een prachtig voorbeeld van de “afwachtende jager”.

Ze kiezen een plaats uit waar ze goed gecamoufleerd zijn en wachten dan tot er een prooi langskomt.

Die wordt dan gegrepen met de krachtige voorpoten en direct wordt de verlammende gifbeet toegediend.

De meeste soorten leven op de bodem en hebben dan ook een bruine kleur.

Sommige soorten echter zijn fel gekleurd, waarmee ze goed gecamoufleerd zijn op bloemen.

De Gewone Kameleonspin kan haar kleur zelfs veranderen tussen wit en geel naargelang de bloem waarop ze zit .