Levendbarende hagedis ( Zootoca vivipara )

 

 

De levendbarende hagedis is een relatief kleine soort met een maximale totale lengte van 18 cm.

Deze lengte wordt maar zelden bereikt.

De tekening is zeer variabel.

De grondkleur is bruin, met soms een groenige of rossig-bronsachtige glans.

De mannetjes van de levendbarende hagedis hebben een oranje buik met veel zwarte stipjes daarop.

Vrouwtjes hebben een gelige buik zonder stipjes.

 

Levendbarende hagedissen zijn zoals de naam al zegt eierlevendbarend.

De eieren komen in het moederlichaam tot ontwikkeling en komen tijdens of zeer kort nadat ze zijn afgezet, uit.

De legselgrootte is sterk afhankelijk van de grootte van het vrouwtje en varieert tussen de drie en acht jongen.

De hoogste in de vrije natuur vastgestelde leeftijd bedraagt acht jaar.

Gemiddeld worden echter leeftijden van drie tot vier jaar bereikt.

 

Heide en hoogveen vormen de voorkeurshabitat.

De soort komt ook voor in open bossen en ruige graslanden, in bermen van (spoor)wegen en in een beperkt deel van de duinen.

De levendbarende hagedis is een vochtminnende soort die in de genoemde landschapstypen veel wordt aangetroffen op oevers en vochtige terreindelen.

Er zijn ook enkele waarnemingen bekend uit laagveen.

Levendbarende hagedissen eten voornamelijk geleedpotigen, waaronder veel spinnen.

 

De levendbarende hagedis komt voor in vrijwel geheel Europa.

In en rondom Gerheserheide zijn ze regelmatig waar te nemen.