Zuidelijke groene schildwants ( Nezara viridula )

 

Egaal groene of in het winterhalfjaar bruin gekleurde wants met licht gekleurde vleugelmembraan.

Halsschild en kop soms met opvallende gele zoom aan de voorkant.

Karakteristiek voor de soort is een rij van drie kleine witte stippen geflankeerd door twee zwarte stippen op de voorrand van het schildje

Kan vooral verward worden met de groene schildwants  maar deze mist de stippenrij.

 

 Wordt regelmatig ingevoerd met allerlei producten uit Zuid-­Europa en sinds 2013 zijn nimfen waargenomen op enkele plekken in de openlucht en in kassen.

Biotoop bestaat uit ruderale plekken, tuinen, moestuinen en kassen met groenten of vruchtgroenten.

Ingevoerde exemplaren kunnen gedurende het gehele jaar worden aangetroffen.

In de openlucht zijn nimfen waargenomen van half augustus tot begin oktober.

In kassen kunnen zich meerdere generaties per jaar ontwikkelen.