Bremschildwants ( Piezodorus lituratus )

 

Deze soort, is vrij nauw verwant aan de groene stinkwants.

De bremschildwants is ook even groot met een lengte van 12 tot 14 mm.

Verse volwassen bremschildwantsen zijn donkerrood en groen.

Na het overwinteren zijn de dieren groen met gelig groen, zoals op de foto en zijn dan veel minder opvallend.

De antennes echter zijn altijd roodachtig, een goed determinatiekenmerk.

Iets anders dat opvalt aan de adulten is het feit dat de rand van het lichaam éénkleurig is, net als bij de berkenschildwants.

Bij bijna alle andere wantsen is die rand geblokt.

De volwassen dieren verschijnen in augustus en oktober, de rood/zwarte larven zien we vooral in de periode juni tot en met augustus. Bremschildwantsen leven op gaspeldoorn, brem en andere vlinderbloemigen.

Deze soort kan zeer massaal optreden, maar is nogal plaatselijk.

Hij zal dan ook lang niet in elke tuin te vinden zijn.