Beemdkroonschildwants ( Carpocoris fuscispinus )

 

 

De Beemdkroonschildwants  is een zeer zeldzame wants die voorkomt in bloemrijke graslanden en ruigten.

Deze wants meet 11 tot 13,5 mm.

Het is een breed gebouwde wants met duidelijk uitstekende schouders en antennen die op het eerste segment na geheel zwart zijn. Het breedste punt van het borststuk ligt op of voor het midden.

Het connexivum steekt ver onder de voorvleugels uit en is (vaag) geblokt.

De kleur is variabel maar vaak heeft ze roomgele tot bruine tinten; de punten van het halsschild zijn deels zwart.

De wants overwintert als adult  en wordt vooral waargenomen van juli tot in september met een duidelijke piek in augustus.