Witte tijger ( Spilosoma lubricipeda )

 

Het patroon van kleine zwarte vlekjes op de witte voorvleugel en de aanwezigheid van tenminste één centrale zwarte vlek op de achtervleugel, zorgen ervoor dat deze soort meestal goed te herkennen is.

De hoeveelheid en de intensiteit van de vlekjes kan echter sterk variëren; soms vormen ze min of meer rijen op de aders, in andere gevallen ontbreken ze vrijwel geheel.

Bij een zeldzame vorm komen zwarte strepen langs de aderen voor.

Vliegt van begin mei-eind juli in één generatie; soms een partiële tweede generatie in september-oktober.

De vlinders komen op licht.

Als waardplant: Diverse kruidachtige planten, waaronder zuring en brandnetel; ook struiken, zoals vlier.