Vuursteenvlinder ( Habrosyne pyritoides )

 

De voorvleugel valt op door de vuursteenachtige tekening, met een wit en oranjebruin zigzagpatroon; dit is goed te zien in rusthouding.

Vliegt van half juni-begin augustus in één generatie; een partiële tweede generatie is zeldzaam.

De vlinders zijn actief vanaf de schemering en komen zowel op smeer als op licht.

De rups foerageert vooral ´s nachts en schijnt vaker voor te komen op braamstruiken onder bomen dan op struiken op open plekken.

De soort overwintert als pop in een losse cocon in de strooisellaag.

Als waardplant is de gewone braam en framboos geschikt.

Vooral voorkomend in open bossen met hakhout; ook braamstruwelen langs graslanden en tuinen.

Het is een nachtvlinder die nachtactief is en algemeen voorkomend .