Vogelwiekje ( Dypterygia scabriuscula )

 

Algemeen voorkomende nachtvlinder die nachtactief is.

Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen.

Deze uil is goed te herkennen aan het lichte borststuk en de daarmee verbonden lichte strook langs de binnenrand van de donkerbruine voorvleugel; in de binnenrandhoek loopt deze strook uit in een lichte vlek die enigszins doet denken aan de vleugel van een vogel, waaraan deze soort zijn Nederlandse naam te danken heeft.

Kleur en tekening variëren weinig.

Vliegtijd half april-half augustus in twee generaties.

De vlinders komen op licht en op smeer.

Habitat : Loofbossen, struwelen, parken en heiden.

Waardplanten : Zuring en gewoon varkensgras; mogelijk ook andere kruidachtige planten.