Vetmot ( Aglossa pinguinalis )

 

De spanwijdte van de vlinder bedraagt tussen de 30 en 40 millimeter.

De wijfjes zijn aanzienlijk groter en donkerder gekleurd dan de mannetjes.

De soort is vooral te vinden in schuren, stallen, hooibergen en dergelijke. 

De rups van de vetmot leeft van dood plantaardig materiaal dat aan het vergaan is.

Hij overwintert vaak twee jaar.